کد مطلب: 3158 | تاریخ مطلب: 02/05/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

مستضعفین

* ای مستضعفان جهان برخیزید!و همپیمان شوید،و ستمگران را از صحنه برانید،که زمین از خداست و  وارث آن مستضعفانند .
 

* هان ای مسلمانان جهان!و مستضعفان تحت سلطه ستمگران!بپا خیزید و دست اتحاد به هم دهید،و از  اسلام و مقدرات خود دفاع کنید،و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید .


* هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی!بپا خیزید و مقدرات خود را به دست گیرید.تا کی نشسته اید که مقدرات شما را واشنگتن یا مسکو تعیین کنند؟! 


* مستضعفین عالم اگر بخواهند یک زندگی شرا فتمندانه انسانی داشته باشند،باید همه مستضعفین جهان به هم دست بدهند و قدرت این قدرتمندانی که حق وتو دارند اینها را باید محدود کنند .


* شما ای مستضعفان جهان!و ای کشور های اسلامی و مسلمانان جهان!بپا خیزید و حق را با چنگ و  دندان بگیرید .


* هان ای مستضعفان جهان!بر مستکبران آدمخواربشورید ،و حق خود را از آنان بگیرید؛که خداوند با   شماست،و وعده او تخلف ناپذیر است .


* بیدار شوید و خفتگان را بیدار کنید؛زنده شوید و مردگان را حیات بخشید؛و در تحت پرچم توحید،برای در  هم پیچیدن دفتر استعمار سرخ و سیاه،و خود فروختگان بی ارزش فداکاری کنید .


* مستضعفین همه بلاد،همه ممالک،باید حق خودشان را با مشت محکم بگیرند،منتظر نباشند که آنها حق آنان   را بدهند،مستکبرین حق کسی را نخواهند داد .
 

* ای مستضعفین جهان!برخیزید و در مقابل ابر قدرتها بایستید،که اگر ایستادید،اینها  هیچ کاری نمی توانند   بکنند .


* محرومان و ستمدیدگان تاریخ باید خود بر خیزند،و انتظار نکشند که ستمکاران آنها را از بند نجات دهند .


* پیروزی نهایی این است که همه بلاد،همه مستضعفین،بر همه مستکبرین پیروز بشوند .


* عید ملت مستضعف روزی است که مستکبرین دفن شوند .

. انتهای پیام /*