کد مطلب: 3120 | تاریخ مطلب: 17/07/1398
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

مرمت

 مرمت :

با توجه به اینکه منزل قدیمی خاندان امام در خمین خریداری شده در سالهلی قبل بارها مورد باز سازی و همچنین بخشهایی نیز به مجموعه در گذر زمان اظافه شده است .در خاطرات آیت ا.. پسندیده برادر بزرگوار امام رحمه ا.. نقل شده است که برج و باروی موجود در منزل یه بار توسط پدر و یک بار هم خود ایشان باز سازی نموده اند . والبته بعد از انقلاب که مجموعه از حالت مسکونی خارج گردید هم دو مرحله باز سازی صورت گرفته که در مرحله اول تیر ها چوبی و سقف بعضی قسمتها ( بیرونی و اندرونی )  مرمت شد و در مرحله دوم نیز کل مجموعه زیر نظر مهندسین و مشاورین ( میراث فرهنگی و موسسه) باز سازی مقاوم سازی و البته احیا بعضی قسمتها  به همان سبک و سیاق  سابق در طول دوسال صورت گرفت .

بعضی قسمتهای مجموعه به لحاظ موادی در آن به کار رفته و در طول سالها مقاومت خود را ازدست داده ( چوب و خشت )و البته حجم زیاد بازدید کننده نیز امکان وارد شدن خسارت و تخریب را می داد با مواد به روز و مقاوم و البته همان ساختار و سبک قدیم  باز سازی شد.

قسمتهای را نیز که در طول سالها در دل کار رفته بودن نیز مجدد احیا گردید ( پنجره هاو شمینه ها)

 تصویر ورودی پیش از بازسازی

  

 

تصویر ورودی بعد از بازسازی

موروثی قدیمی

موروثی قدیمی

موروثی بعد از بازسازی

موروثی بعد از بازسازی

موروثی 

حیاط تولد

حیاط بیرونی
یکی از چهار حیاط مجموعه می باشد که مشخصه اصلی آن حوض قلبی شگلی است که در وسط آن قرار دارد   در این حیاط به دو بخش  بیرونی که قدیمی قسمت ساختمان و و از یک طرف هم به اندرونی مجموعه مرتبط می باشد در این حیاط که اصلی ترین حیاط مجموعه نیز به شمار میرود ساختمان دو طبقه (بیرونی ) خود نمایی می کند که طبقه دوم آن  محل تولد حضرت امام خمینی .(س) در آن قرار دارد .این ساختمان از دو اتاق  و دو پستو ( محل نگهداری وسایل ) قرینه و یک اتاق بزرگ در وسط آن تشکیل شده است ;که از این مکان که  به عنوان محل پذیرایی و اسکان از مهمانان  استفاده میشده است طبقه پایین آن نیز به عنوان شبستان نام گزاری گردیده است که دارای چهار دالان مستقیم که دو حیاط را به هم مرتبط میسازد و اتاقک هایی در وسط آن وجود دارد .این مکان به دلیل داشتن سقف دو پوسته ،دالان های تو در تو ، همچنین قطر زخیم دیوارها و تنگ بودن ورودی و خروجی آن داری فضای خیلی خنک و متبوعی است که در فصل گرما از آن برای نگهداری مواد فاسد شدنی و همچنین استفاده اهالی منزل و فرار از گرما استفاده میشده است و میتوان گفت یکی از قدیمی ترین بخشهای  کل مجموعه این ساختمان دو طبقه  می باشد.حوض اجرا شده در وسط حیاط این بخش  از زمان قدیم به صورت عدد پنج فارسی ( مقدس بودن عدد پنج در اسلام ) وتقریبا رو به قبله طراحی و اجرا شده است


بیرونی قدیمی

بیرونی بعد از بازسازی

تصاویر برج

حیاط حوزه علمیه
دومین حیاط مجموعه که محل تدریس پدر حضرت امام و جد ایشان سید احمد بوده است . در این حیاط  از یک طرف به ساختمان دو طبقه بیرونی (محل تولد امام ) و دالنهای شبستان واز طرف دیگر به اتاقهای حوزه و  راه روهای ارتباطی ( راه روی روشن ) به حیاط دیگرهمچنثین برج دیدبانی (که سالها قبل تخریب ) تخریب شده قرار دارند

. انتهای پیام /*

کلید واژه