حضور معاون پارلمانی ریاست جمهوری دکتر حسینی در زادگاه امام در خمین

کد : 3214 | تاریخ : 31 تیر 1401

حضور معاون پارلمانی ریاست جمهوری دکتر حسینی در زادگاه امام در خمین در
29 سفر استانی ریاست جمهوری به استان مرکزی

انتهای پیام /*