مذهب رندان

شعر امام

کد : 3152 | تاریخ : 19 خرداد 1399

مذهب رندان

آنکه دل بگسلد از هر دو جهان، درویش است
آنکه بگذشت ز پیدا و نهان، درویش است[1]

خرقه و خانقه از مذهب رندان دور است
آنکه دوری‌ کُند از این و، از آن درویش است

نیست درویش که دارد کُله درویشی‌
آنکه نادیده کُلاه و، سر و، جان درویش است

حلقه‌ی‌ ذکر میارای‌! که ذاکریا است
آنکه ذاکر بشناسد به عیان، درویش است

هر که در جمع کسان دعوی‌ درویشی‌ کرد
به حقیقت، نه که با ورد زبان، درویش است

صوفی‌‌‌ای‌ کو به هوای‌ دل خود شد درویش
بنده‌ی‌ همت خویش است، چسان درویش است؟

انتهای پیام /*