تاریخچه

کد : 3108 | تاریخ : 06 مرداد 1398

 بیت و زادگاه حضرت امام خمینی

این ملک ه به متراز 4326 متر مربع میباشد توسط جد حضرت امام خمینی (سید احمد ) در 15 ربیع الثانی سال 1255 هجری قمری معادل 1213(ه.ش)  از شخصی به نام محسن خان  خریداری نمود این منزل در محله سر پل خمین واقع و دارای برج های دیدبانی ،اندرونی ،بیرونی ،هشتی ، اصطبل و... میباشد. ساختمان داری چهار حیاط میباشد که هر کدام داری کار بری  مخصوص بوده و البته هیچ یک از حیاط ها مرکزیت ساختمان را هم ندارد.

  

انتهای پیام /*